Homepage

Zalety wentylacji mechanicznej w zamkniętymomieszczeniu

W dobrze ocieplonym domu blisko połowa dostarczanego ciepła służy właśnie do tego celu.
Energia, która usuwana wraz z powietrzem jest bezpowrotnie tracona! Bezpowrotnie? Czy nie można jej odzyskać i przekazać do powietrza nawiewanego? Można! I to jest odpowiedź na pytanie co to jest rekuperacja: wentylacja mechaniczna z odzyskiwaniem energii termicznej z powietrza wylotowego: zimą powietrze nawiewane zostaje wstępnie podgrzane przez usuwane z pomieszczeń powietrze; latem może zostać schłodzone.
Stąd odzysk ciepła z wentylacji i oszczędności na ogrzewaniu.
Ważną cechą rekuperatora jest odzysk ciepła z powietrza zużytego i przekazywanie go do powietrza nawiewanego.


Zatem projektanci zmuszeni są do projektowania instalacji mechanicznej w której ruch powietrza jest wymuszany np.
Dodatkowo w miesiącach, gdy w domu załącza się system grzewczy (w Polsce najczęściej od września do maja, czyli przez 9 miesięcy w roku) zaciągane z zewnątrz chłodniejsze powietrze jest ogrzewane od powietrza wyciąganego z pomieszczeń.
Rekuperator jest centralnym organem każdego układu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.
Umożliwia to system wentylacji mechanicznej, który zapewnia nie tylko wymianę powietrza, ale także jego ogrzanie za pomocą raz już „wyprodukowanej” energii cieplnej.


Przewody te mają znaczną średnicę (co najmniej kilkanaście centymetrów wraz z izolacją, którą zaleca się stosować), więc trudno je ukryć w istniejących zakamarkach.
Świeże powietrze pobrane przez czerpnię z zewnątrz budynku, zostaje przekazane kanałem wentylacyjnym do centrali wentylacyjnej wyposażonej w wymiennik ciepła, gdzie następuję wymiana ciepła z powietrzem wywiewanym.
W domu z rekuperacją każde pomieszczenie jest przewietrzane: od wiatrołapu, poprzez korytarz, pokoje, pralnię, łazienki, aż do kuchni.


Co do zasady działania wymiennik ciepła w zastosowaniach domowych dzieli się na dwa rodzaje: rekuperator płytowy oraz obrotowy.
Pojęcie rekuperacji związane jest z odzyskiem energii, którą potem w dalszym procesie można przetwarzać.
Najbardziej zagęszczona siatka kanałów najczęściej położona jest na poddaszu nieużytkowym, i stąd schodzi na niższe kondygnacje domu.
Wybór systemu, którego rekuperator jest głównym elementem, nie jest sprawą prostą.


Jego przepływ odbywa się pod działaniem wentylatora wbudowanego w centralę.
Najlepiej pomyśleć o niej na etapie projektowania domu, bo poza samym rekuperatorem trzeba zamontować również system kanałów.
Montaż systemu rekuperacji najlepiej połączyć z generalnym remontem pomieszczeń.
Straty ciepła przez otwory wentylacyjne, przy konwencjonalnym systemie wentylacji stanowią ponad połowę strat energii cieplnej domu.
Ważne, by nie sąsiadowało ono z ‘cichymi’ pomieszczeniami typu sypialnia czy pokoje dzieci: wentylatory rekuperatora emitują bowiem dźwięk.
W przypadku wymienników krzyżowych ułożenie strumieni jest natomiast prostopadle.
Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci, wydajności.
W przypadku gdy rekuperator będzie za słaby, aby tłoczyć odpowiednią zaprojektowaną i niezbędną do uzyskania komfortu, ilość powietrza, pomieszczenia pozostaną niedostatecznie zwentylowane: będzie w nich duszno i nieświeżo.
Przy wyborze rekuperatora należy wziąć pod uwagę bardzo wiele parametrów technicznych urządzenia, które uwzględniają indywidualne potrzeby naszego domu.
Stały kierunek obrotu pozwala na ogrzanie każdego kanalika najpierw powietrzem usuwanym, a następnie schłodzenie powietrzem pobieranym.
Zimne, które jest pobierane z zewnątrz oraz ciepłe – wywiewane z wnętrza domu.